Gebruiksvoorwaarden

Website ProCollecta

Onderhavige gebruikersvoorwaarden regelen het gebruik van ons verkoopplatform tussen ProCollecta en de gebruikers ervan.

De gebruiker van ons Online-verkoopplatform  stemmen ermee in dat zij hun rechten en  plichten kennen i.v.m. het gebruik van dit platform.

Rechtsvorm
VOF ProCollecta

Zetel
2560 Kessel, Merelstraat 8, België

Contacteer ons
info@procollecta.com
shop@procollecta.com
via het contactformulier

Ondernemingsnummer
KBO-nummer: 0731716629

Doel
Het doel van de vennootschap bestaat in:
het verkopen & veilen van verzamelobjecten allerhande
het aanbieden van diensten door VOF ProCollecta
ProCollecta biedt uitsluitend diensten aan inzake  functies, aard en vorm van de website

Annulering  van de overeenkomst

  • indien de verkoper na het afsluiten van de verkoop de betalingsvoorwaarden of  de verzendkosten zou wijzigen.
  • indien de verkoper, zonder opgave van een geldige reden, weigert om het product te verkopen of te leveren
  • indien de verkoper het product binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de betalingsbevestiging zijn product niet heeft geleverd
  • indien het product te wensen overlaat( beschadigd of niet overeenkomend met de beschrijving) kan alleen een terugbetaling geëist worden als de verkoper een duidelijke fout heeft gemaakt in de beschrijving van het product
  • indien het product te wensen overlaat (beschadigd of niet overeenkomend met de beschrijving), heeft de koper 14 wettelijke dagen vanaf de ontvangst van het kavel om dit terug te zenden en een terugbetaling van het kavel te vragen

herroepingsrecht

Als professioneel verkoper dient Procollecta zich te houden aan het herroepingsrecht van de EU;d.w.z. dat de kopers in de Europese Economische ruimte (EER) het recht hebben op een herroepingsrecht met een bedenktijd van 14 dagen.  (zie modelformulier voor herroeping)
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf